SSRA:s höstplanering 2014

March 1st, 2009 by SM7I


SSRA program hösten 2014

 

10 september

Klubbmöte Bejokens lokaler. Var och en tar med sig ett hembygge, nyinköpt etc och pratar lite om detta

 

8 oktober

Vi besöker SM7NYN och hans telemuseum. Mer info kommer.

 

12 november

Klubbmöte i Bejokens lokaler

 

10 december

Klubbmöte där SA7BGN / Joakim berättar om elektromagnetiska fält och antenner. Julförtäring.

 

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

Aktivitetsgruppen: SA7BGN, SM7GIB och styrelsen

 

Publicerat: SM7I

 

 

 

Månadsmöte i juni

June 15th, 2014 by styrelsen


 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÅNADSMÖTET 2014-06-11

 

 

SM7OVK

Här ser vi till vänster SM7OVK/Jens, ordförande i SK7OA. Han föreläser om mätteknik och visar även exempel på olika mätinstrument.

 

Denna gång hade vi mötet hos SK7OA i Skurup. 15 SSRA medlemmar var närvarande och 4 SK7OA medlemmar.

Jens/SM7OVK berättade att SK7OA har 15 medlemmar. Man har 2 kategorier medlemmar: Nyckelmedlemmar och icke nyckelmedlemmar! Nyckelmedlemmarna har alltid tillgång till klubbhuset så de kan komma och köra radio eller syssla med annat när de vill! Man har 2 operatörsrum, ett lab och sällskapsutrymmen. SK7OA har klubbmöte 3:dje tisdagen i månaden mellan kl 19:00 och till ca 21:00.

 

 

SM7OVK1

Här ser vi från vänster, SM7CMY/Peter, SM7OVK/Jens, SM7PAF/Tommy och SM7DLK/Göran. 

 

SSRA:

Ekonomi: Tommy/PAF informerade att klubbkassan är är god.

Isbrytaren Bore: Besöket på Bore var mycket uppskattat av medlemmarna. 14 deltagare kom. SSRA kommer att vara QRV ombord på Bore med signalen SK7DX / Bore inom kort.

DL7-information: Inget speciellt att rapportera.

Försäljningen av klubbens Fritzel beam och slutsteg: Har lagts ut på DX-radio men låg respons. Mats/DXQ tar med sig slutsteget till loppis inom kort. Beamen är svår att demontera i korta längder så den kan endast säljas för hämtning hos Mats/DXQ.

Christer/AWQ informerade om nästa möte den 28 juni hos Yngve/BCX: Hittills 14 SSRA-medlemmar inkl Jay/NE2Q anmälda. Ingen från SK7OA.  Senare på kvällen anmälde sig 2 SK7OA medlemmar.  Anmälningslistan uppdateras kontinuerligt efterhand som anmälningarna kommer. Sista anmälningsdag är onsdagen den 18 juni.

Leif/SM7DV och Kjell/SM7TE hedrades med en tyst minut. SSRA sätter in pengar till fonder och i denna gång till Läkare utan gränser.

Tommy/PAF informerade om att Leif/DVs Yaesu FT1000MP  ska säljas och intressenter kan kontakta Tommy/PAF.

 

 

ALC_DAY

Två av klubbens medlemmar, SM7DAY/Fred och SM7ALC/Sven som lyssnat på SM7OVK/Jens föredrag. 

 

Efter ovanstående SSRAs klubbfrågor lämnades ordet över till SK7OA:s Jens/ SM7OVK.

Jens presentation behandlade EFFEKTMÄTNING. Under ca 1 timme föreläste Jens om utvecklingen om denna mätteknik och hur den utvecklats under senaste årtionden. Han visade olika fabrik av mätinstrument och hur stor variation det kunde vara med mätnoggrannheten . Jens avslutade med att säga att han / SK7OA håller på att ta fram prisvärda mätinstrument för effektmätning.

 

Jens tackades med en varm applåd och även ett varmt TACK till SK7OA som tog emot och bjöd på fika. SK7OA har jättefina lokaler med stora möjligheter för radiokörning samt byggverksamhet.

 

Vid pennan: SM7AWQ/Christer

 

Publicerat: SM7GIB/Mats  

 

 

 

 

månadsmöte i maj

May 18th, 2014 by styrelsen


 

 

Månadsmöte i maj

 

dx2

Vi ser från vänster; SM7DLK, SM7DAY, SA7AUV, SA7BGN, SM7GUY, SM7AWQ, SM7EYW, SM7CHX, SM7BCX, SM7DKF, SM7DXQ samt SM7ALC.

Foto och Copyright: SM7GIB/Mats

 

Månadsmöte med SSRA, 2014-05-14, i anslutning till Bejoken.

Mötet fick hållas, under regnskydd, i Bejokens entré på grund av problem med nyckel. Detta resulterade i ett relativt kort månadsmöte.

Det bestämdes att undertecknad skulle kontakta BORE, för att bestämma tid för ett besök på fartyget.

Slutsteget, som skall säljas, kommer att undersökas av Yngve BCX, som ska kolla om steget är i säljbart skick. Slutsteget och yagi-antennen skall sedan annonseras ut för avhämtning.

Onsdagen den 11 maj arrangeras månadsmötet hos SK7OA. Där ska vi få en genomgång av olika mättekniker.

Den 28 juni samlas vi hos Yngve BCX för årets sommaraktivitet. Vår amerikanske vän Jay kommer till evenemanget. Se särskilt program. — Torleif står för mathållningen med hjälp av en cateringfirma, vi tidigare anlitat.

 

Vid pennan SM7GUY/Ingvar

 

Publicerat: SM7GIB/Mats

 

 

 

 

Månadsmöte i april

May 18th, 2014 by styrelsen


 

 

 

Referat från medlemsmötet 2014-04-09.

 

Ordföranden hälsade de närvarande, 12 st, välkomna till april-mötet 2014.

 

Enligt kassören är ekonomin god, c:a 33.000:– i kassan. Alla medlemmarna har ännu inte betalt sin årsavgift.

 

En diskussion om pengarna följde. Kanske ska man använda pengarna till annat istället för att samla på hög. T ex kan man kanske starta kursverksamhet för nybörjare, resa någonstans eller sponsra expeditioner.

Kanske ska man fundera på vem, som skall få pengarna, om klubben skulle upphöra.

 

Tal om huruvida klubben skall ta in medlemmar, som inte kan telegrafi. Det framhölls, att stadgarna säger att klubben skall främja cw-kunnandet.

 

DL7, Mats berättade om årsmötet. Han meddelade att inga större frågor tagits upp. Årsmötet 2015 blir i Lysekil.

Mats berättade att distriktsmötet i Kristianstad samlade cirka 20 deltagare.

I egenskap av distriktsledare och tillika medlem i SSRA, så kommer Mats att se till att klubbens verksamhet hamnar på DL7:s sida.

 

Datum för besöket på Bore kommer att fastställas på maj-mötet.

 

Christer, AWQ, berättade om Jays besök i Sverige. Han framförde även en hälsning från Ronnie, DKF, som är på resande fot.

 

DX-mötet i Karlsborg till hösten. Det kommer att råda brist på rum. Mats, DXQ har dubbelbokat om någon behöver rum.

 

Eventuellt kommer man att arrangera ett Radiomöte Syd under 2015, men i mycket mindre format.

 

Juni-mötet arrangeras i Skurup där Jens Kofoed kommer att visa mät-tekniker.

 

Mötet bestämde vidare att klubben ska göra sig av med det gamla slutsteget och även med yagi-antennen. Tänkt pris på slutsteget är 2.500:- och för antennen 1.500:–. Varorna skall säljas via DX-Radio.

Samir, VZX och Thorleif, EYW skall undersöka marknaden för köpet av ett nytt, modernt slutsteg.

 

Efter medlemsmötet, tog Johan, SA7AUV, vid för att avsluta sitt föredrag om TCP/IP och Internet. Ett pedagogiskt väl genomförd presentation, men över min horisont. De mer kunniga hade säkert nöje av föredraget eftersom många ställde intelligenta frågor, vilka alla besvarades.

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar

 

Publicerad: SM7GIB/Mats 

 

 

 

 

Månadsmöte i mars

March 26th, 2014 by styrelsen


 

Månadsmöte i Bejokens lokaler, mars månad.

 

Det informerades om loppmarknaden i Köpingebro 2014-03-22, kl 10 till 15. Det rör sig om en bakluckeloppis, då säljarna kör in med sina bilar i en större lada. — Limmared kommer att finnas på plats. — Tyvärr kolliderar loppisen med distriktsmötet i Kristianstad, Det bör nämnas att detta möte bestämts sedan långt tidigare.

 

Det förbereds för ett eventuellt möte i SK7OA:s lokaler i Skurup. Här bereds tillfälle att bese lokalerna samt att lyssna till ett föredrag om mätteknik.

 

Ansvariga för isbrytaren Bore kommer att kontaktas för ett besök, förslagsvis en lördag,senare under våren. Kontakten tas av undertecknad.

 

En kort diskussion följde angående det avslutade valet till SSA:s styrelsen. Dick Stenholm fick de flesta rösterna. Det konstaterades ett dåligt valdeltagande.

 

Om du, händelsevis, inte betalt in din medlemsavgift, så har du fortfarande möjlighet att göra så  på bankgiro 276-2003.

 

Efter sedvanliga mötesförhandlingar föreläste SM7BCX/Yngve, SM7JNT/Henrik och

SM7GIB/Mats om “SK7DX CQ 160 i tio år”

 

  • PDF med 10 års jubiléet för SK7DX i CQ 160 testen återfinns här för nerladdning

 

 

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar

 

Publicerat: SM7GIB/Mats

 

 

 

 

 

 

Möte i februari

March 23rd, 2014 by styrelsen


 

 

 

Referat från månadsmötet i februari med SSRA i Bejokens lokaler

2014-02-12.

 

 

Innan årsmötet hölls en liten genomgång om vad, som hänt och vad, som kommer att hända.

 

Yngve BCX rekommenderade varmt boken ”Jakten på liv i Universum”, skriven av Peter Linde.

 

SK7DX deltog i 160 M contest CW från Stenhejdan. Mats GIB berättade att vi kört c:a 1360 QSO och därmed 71 DXCC-länder.

Mats lovade att, på kommande möte, berätta om de 10 år, som klubben deltagit i denna test.

 

Christer AWQ har varit i kontakt med personer, som arrangerar DX-mötet i Karlsborg. Arrangörerna meddelar att man arbetar för ett möte i september, men att man måste lösa lokalfrågan. Hotellet, där mötet tidigare arrangerats, är numera flyktingförläggning.

Tillägg: efter mötet har vi fått veta att ett DX-möte kommer att arrangeras.

 

Göran DLK uppmanade SSRA:s medlemmar att rösta i valet till SSA:s styrelse. Presentation av kandidaterna, finns i senaste QTC.

 

Under årsmötet framkom att 4 DVD-filmer saknas i materielförteckningen. Kolla om ni har glömt att lämna tillbaka lånad DVD.

 

 

 

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats

 

 

 

 

Månadsmöte i januari

February 1st, 2014 by styrelsen


 

 

Månadsmöte i januari i Bejokens lokaler. 

 

 

 

Referat från månadsmötet 2014-01-08, med SSRA, i Bejokens lokaler.

 

 

 

Ordföranden, GIB, hälsade de närvarande välkomna till årets första månadsmöte. Närvarande: 12 medlemmar.

 

Christer AWQ, tipsade om en rumänsk QSL-tryckare, Florin, med signalen YO6OEV. Christer betalde 302:– för 1000 st inklusive frakt. Florin har hemsida www.paperqsl.com.

 

Tommy, PAF, rapporterade att vi idag har cirka 26.500:– i kassan.

 

Ny kontakt med ansvariga för BORE kommer att tas. Ett besök under april – maj, föreslogs.

 

Tal om att arrangera en loppmarknad, som är ett bra sätt att få in lite pengar i kassan. Kontakt med SK7OA kommer att tas, för ett eventuellt samarbete i denna fråga.

 

Medlemmarna påmindes om att det är hög tid att skicka in QSL-kort, avseende IOTA.

 

Yngve, BCX, tipsade om att det finns en firma i England, som tillverkar kondensatorer, av de flesta slag. Yngve har god erfarenhet av kondensatorerna därifrån.

 

SK7OA har tillgång till en hel del utmärkta mätinstrument. Vid behov kanske man kan ta kontakt med klubben.

I klubben finns en medlem, Jens Koefoed, som är duktig på mätningar av olika slag. Kanske kan man ta hit honom, som gästföreläsare.

 

Göran, DLK och Bengt, EQL experimenterar med antenner, horisontella och vertikala. Experimentet kommer att avslutas om några veckor. Vi avvaktar, med intresse, en närmare redogörelse för experimenten.

 

Valberedningen ombads starta upp sitt arbete inför årsmötet i februari.

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats 

 

 

 

 

 

 

Månadsmöte i december

December 22nd, 2013 by styrelsen


 

 

 

Månadsmöte i december

 

 

Tomt2

Här ser vi från vänster SM7GUY/ingvar, SM7DXQ/Mats och SM7EYW/Torleif. Ingvar är sekreterare och klubbvärd,  Mats klubbvärd, aktivitetsgruppen och ordnar klubbens QSL- kort och Torleif ordnade med all julmat. Tack till alla tre för en lyckad afton! Foto och Copyright: SM7EYW/Torleif. 

 

 

Styrelsen vill också tacka alla i klubben för ett fint radioår! Tack Aktivitetsgruppen SA7BGN/Joakim och SM7DXQ/Mats för bra och intressanta programpunkter.

 

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt radioår!

 

 

För styrelsen, SM7GIB/Mats ordförande

 

Publicerat: SM7GIB

 

 

 

Månadsmöte i december

December 4th, 2013 by styrelsen


 

 

Hej!

 

Inför decembermötet vill vi genom SM7EYW/Torleif göra lite reklam för julbordets innehåll:

 

Ål

Löksill,senapsill,hergårdsill

Ägg med räkor
Ägg med stenbitsrom
Akvavit och lime gravad lax med romsås
Varmrökt pepparlax med skånsk senaps sås
Senapsgrilljerad julskinka med två sorters senap
Kalkonpastarami med chili och ananas salsa
Rostbiff med remoulad,rostad lök
Grillad revben med äppelmos och rödkål med äpple
Julkorv och leverkorv med smörgåsgurka,
Fräsch kålsallad med granatäpple och valnötter
Hemlagade köttbullar
Prinskorv
Janssons frestelse
Sillpotatis
Brunkål
Rödkål med äpple
Julost med exotiska frukter
Vörtbröd, kavring, smör
Julgodis och clementiner

 

Glöm inte att anmäla Er till SM7EYW/Torleif innan den 6 december.  Torleifs e-postadress är: sm7eyw@telia.com

 

Alla är hjärtligt välkomna!

 

Styrelsen

 

 

 

Månadsmöte i november

November 30th, 2013 by styrelsen


 

 

Referat från månadsmötet med SSRA i Bejokens lokaler 2013-11-13

 

 

Mats (SM7GIB) hälsade de närvarande välkomna och vände sig då speciellt till kvällens gästföreläsare Håkan (Hawk) Eriksson, SM5AQD. 

 

Klubbkassören, Tommy (SM7PAF) var inte närvarande, men det antogs att det inte förekommit några större förändringar i klubbkassan sedan senaste mötet.

 

Vi har fortfarande problem med e-mailen. Joakim (SA7BGN) menade att vi snart måste bestämma oss för, hur vi ska hantera problemet.

 

4

Här ser vi SM5AQD/Håkan under föredraget. Han gav ett mycket informativt föredrag med bilder och information som han delgav oss med stor inlevelse. Tack Håkan! Foto och Copyright: SM7GIB

 

 

Undertecknad har, sedan senaste månadsmötet, förgäves sökt kontakt med företrädare för isbrytaren Bore. Eftersom vi nu är inne i november, bestämdes det att vi väntar till våren, för att då göra besöket på fartyget. Däcket är nu insvept över vintern.

 

 

Torleif (SM7EYW) förevisade en modernare typ av mätinstrumentet Bird. Till denna behöver man inte köpa så många probes, som man tidigare tvingades göra.

Torleif föreslog även att man, inför decembermötet, kontaktar en catering-firma, som levere-rar julmaten till Bejoken. Maten dukas upp på bordtennisbordet i lokalen bredvid och förtärs sedan i lunchrummet. Kjell (SM7TE), som deltog i månadsmötet, hade inga erinringar till detta.

För att fastställa hur många medlemmar, som väntas deltaga, kommer kallelse att skickas ut och medlemmarna skall därefter meddela intresse. Även klubbens sponsring till julmaten kommer att meddelas vid senare tillfälle.

 

Då klubbärendena var avklarade gick ordet till Håkan (SM5AQD) som, med hjälp av vackra foton, redogjorde för sitt deltagande i expeditionen NH8S, förlagd till Swains Island, IOTA OC-200.

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi SSRA:s klubbmedlemmar som väntar med spänning på SM5AQD/Håkans föredrag. Foto och Copyright: SM7GIB 

 

 

Hans föredrag rönte uppskattning. Många frågor ställdes, bland annat om ekonomin, vilket inte alla gånger kommer fram i föredragen. Speciellt blir man imponerad av den enorma logistiken.

 

 

 

1

 

Här ser vi fler av klubbens medlemmar i väntan på SM5AQD/Håkans föredrag. Foto och Copyright: SM7GIB 

 

 

Håkan  avtackades med en varm applåd!

 

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månadsmöte i oktober

October 25th, 2013 by styrelsen


 

Referat från månadsmötet med SSRA 2013-10-09.

 

 

 

EYO2

Här ser vi SM7EYO/Ingvar i berättartagen. Han berättade om svenska ubåtar

och hur dessa kommunicerar. Ingvar gav en historisk tillbakablick från 1945 och framåt. 

Foto och Copyright: SM7GIB/Mats 

 

 

Mötet samlade 16 deltagare.

 

Tommy, PAF, redovisade inga större förändringar i föreningens ekonomi sedan förra månadsmötet.

 

Beslut togs att undertecknad ska kontakta personal från Bore för att bestämma tid för ett besök.

 

Mats, GIB, visade stolt diplom från contesten 160M, där SK7DX placerade sig som nummer 1 i Sverige. SSRA skall göra en djupdykning i kassan, för att bekosta en ram till diplomet.

 

Medlemmarna informerades am två loppmarknader, som arrangeras inom kort, den i Skurup och den i Klippan.

 

Tydligen råder det vissa problem med föreningens e-mail. Det föreslogs att man skall skicka ut test-mail, för att konstatera huruvida alla medlemmar får detta. Det påtalades vikten av att man meddelar föreningen om man byter e-mail adress.

Styrelsen skall titta vidare på problemet.

 

Efter det korta mötet fick Ingvar, EYO, ordet. Han berättade om sina erfarenheter av ubåtar. Det blev en historik om svenska ubåtar genom tiderna och vad vi i framtiden kan vänta oss. Det framgick att svenskarna ligger på framkant då det gäller ubåtar.

Första delen av Ingvars handlade om möjligheterna för kommunikation från ubåtar i såväl yt- som u-läge.

I andra delen talade Ingvar om ubåtar i allmänhet.

 

 

EYO1

Här ser vi SM7EYO/Ingvar i berättartagen och efter hans föreläsning tackades han med en varm applåd!

Vi tackar Ingvar för ett mycket uppskattat och intressant föredrag om svenska ubåtar. 

Foto och Copyright: SM7GIB/Mats 

 

 

Det framgick att Ingvars framställan var populär, eftersom medlemmarna ofta stack i frågor under framställan.

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar

 

Publicerat: SM7GIB/Mats

 

 

 

 


SK7DX - Sydvstra Sknes Radioamatrer