SSRA:s vårplanering 2015

March 1st, 2009 by SM7I


 

 

SSRA:s  program våren 2015

 

Januari: Vi pratar radio

 

  • Vilka filter bör en radio ha?
  • Hur filtrerar man i huvudet? Kan man öva på sådant?
  • Vad är det för skillnad på analoga och digitala filter (för

operatören)

  • Vilka riggar har bra filter från början och vilken rigg bör man

välja om man tror att man vill installera fler filter eller

funktioner längre fram.

  • Tips på programvara eller kurser för att öva CW

 

 

Februari: Årsmöte för SSRA och Att mäta är att veta.

 

SM7BCX, Yngve berättar om elektrisk ledningsförmåga i marken och hur

det påverkar antenner och radiovågor.

 

 

Mars: Att köra radio i Karibien, en QRP Dx expedition

 

SM7DKF, Ronnie och SM7EQL, Bengt berättar om upplevelser och

erfarenheter från senaste resan.

 

 

April: Arduino och dess möjligheter.

 

SM7JKW, Greger berättar/föreläser om vad man kan göra med denna lilla dator. Greger var den som byggde/programmerade en logdator till SM7EQL, Bengts QRP rig.

 

 

Maj: Klubben gör ett besök hos SM7AFM, Bosse

 

Bosse har ett mycket speciellt shack på hög höjd.

 

 

Juni: Klubbträff

 

Klubbträff med mötesförhandlingar och fika.

 

Sommaraktivitet / Field day, vi återkommer med denna aktivitet. 

 

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

Aktivitetsgruppen: SA7BGN och styrelsen

 

Publicerat: SM7GIB

Klubbmedlemmars IOTA och DXCC resultat 2015

April 12th, 2015 by styrelsen


 

 

SSRA   DXCC

 

 

 

 

                            Mixed       Phone         CW

SM7AWQ            290           278             155

SM7BIC              117 (160 m )

SM7CMY             355

SM7CQY              340          332              327

SM7CZL               300         254               270

SM7DLK              178 (160 m )

SM7DXQ              347         347

SM7GIB               341        248               330

SM7GUY              144

SM7JNT               231        194               139

SM7PKK              191                              162

SM7WT               367

 

2015 – 03 –09  enl SM5DJZ :s lista

 

IOTA   SSRA  

 

 

 

THE HONOUR ROLL 2014

SM7CQY              764

SM7DXQ              751

SM7NGH              723

 

 

THE ANNUAL LISTING 2014

SM7DAY               554

 

THE CLUB LISTING 2014

SK7DX                 584

 

Uppdaterad  2015-04-09

 

Publicerat: SM7GIB/Mats

 

 

 

Månadsmöte i april

April 12th, 2015 by styrelsen


SSRA-MÖTE  DEN  8  APRIL  2015

 

 

 

Vår ordförande Mats/SM7GIB hälsade de 13 klubbmedlemmarna hjärtligt välkomna till dagens möte.

DL7 Mats / SM7DXQ påminde om D7 mötet i Växjö den 11 april. Mats/DXQ avgår som DL7 och valberedningen = SM7LBB jobbar på högtryck för att föreslå en efterträdare. Mats/DXQ erinrade också om SSAs årsmöte i Lysekil  helgen 17 – 19 april.

Klubbens vårprogram har fått ändrats:

Tilman/SM0JZT har inte fått några jobb i södra SM och därför har hans besök hos SSRA samt hans föredrag flyttats framåt tills vidare.

Besöket hos Bosse/SM7AFM har av säkerhetsskäl fått strykas.

Klubbens medlemmar uppmanas att komma med programförslag för maj och juni mötena.

IOTA: Fred / DAY åker till ön Senoren i Blekinge den 9 april och är QRV därifrån en vecka.

Vidare påmindes medlemmarna om att de som inte betalat årsavgiften för 2015 ska göra detta snarast.

 

Electrokit

Här ser vi Greger/SM7JKW som har företaget Electrokit . Bilden är från ett SM7 – möte 2011.  Gå gärna in på företagets hemsida och botanisera. Här hittar man mycket för egenbyggaren och även projekt för Arduino. 

Länk till hemsidan:    www.electrokit.com      

 

 

Efter ovannämnda allmänna informationer var det dags för Greger/JKW att hålla mötets presentation. Greger berättade om ARDUINO , som lanserades 2005 och blev kommersiell 2007. ARDUINO har sålts i 25.000 ex i SM. Hårdvaran består av en mikroprocessor. Mjukvaran är integrerad IT och Community vidareutveckling, forum och kunskapsutbyte.  ARDUINO kopplas med USB-kabel till PC. Shields är expansionskort med olika funktioner som stapplas ovanpå varandra. Som två exempel på ARDUINOs applikationer för radioamatörerr är att det användas för en enkel bugg och för en loggdator. Bengt /EQL använde denna logg till sin portabel-rigg i Karibien. Data med tid, frekvens och mode loggas automatiskt från KX-3:an.

Gregers presentation tackades med en stor applåd och därefter följde diskussioner om bl. a. dataloggen som Greger fortsätter att utveckla.

 

Vid tangentborden: Christer /SM7AWQ

 

Publicerat: Mats/SM7GIB

 

Månadsmöte i mars

April 3rd, 2015 by styrelsen


 

 

Referat från mars-mötet 2015 med SSRA.

 

Ordföranden Mats, GIB, hälsade de närvarande välkomna och gratulerade Mats, DXQ, som nyligen firat födelsedag.

 

Frågan ställdes, hur QSL-hanteringen fungerar. Mats berättade att frivilliga sorterar inkommande QSL-kort hos SSA i Stockholm. Då man fått ihop en tillräckligt stor kvot, lönt att skicka, så skickas korten till SM7-sorteraren, Uno, i Hanaskog. Då sedan Uno är klar med sin sortering, så hämtas korten till Mats, DXQ. Korten blir aldrig liggande onödig tid någonstans.

 

Det konstaterades att IOTA och DXCC är de, som mest håller igång SSA:s verksamhet och att många i SSRA också sysslar med dessa. Framför allt Christer, AWQ, tycker att man skall upprätta interna listor, avseende IOTA och DXCC internt inom SSRA. Han kommer själv att sammanställa dessa listor.

 

DXCC för SK7DX, administreras av Mats, GIB.

 

Greger, SM7JKW, har hjälpt till med att göra SSRA:s hemsida lättare att hitta när man söker på klubbens namn och anropssignal, SK7DX. Räkneverk finns längst ner på sidan.

 

World Press är ett program, som blir alltmer populärt på Internet. Göran, DLK, skickade ut frågan om någon i föreningen, kanske Greger, JKW, kan presentera programmet och förklara huruvida man jobbar i programmet. SSRA använder verktyget, Word Press idag till hemsidan.

 

Ronnie, DKF och Bengt, EQL berättade sedan, med hjälp av vackra bilder, om sin resa i Karibien. Resan beskrivs som en QRP DX-expedition, men vi delgavs även en del kulinariska erfarenheter.

Efter det intressanta föredraget, blev det en diskussion om förbättringar på KX3:an.

 

Föredragshållarna, Bengt och Ronnie tackades med en varm applåd!

 

Vid pennan: Ingvar/SM7GUY

 

Publicerat: Mats/SM7GIB

 

 

 

SM7DAY – Fred – aktiv från Senoren EU 138

March 15th, 2015 by styrelsen


 

 

 

Fred ger sig igen ut på en DX – pedition, läs hans information nedan.

 

DAY_JPEG

 

 

Jag  kommer igen att vara aktiv från Senoren EU-138 från den 11/4  till 18/4.
som SM7DAY/P. Jag kommer då även att aktivera clubbcallet SK7DX under ovanstående period.
 

 

Finns under denna tid på tel  073 99 39 29 om någon vill ha sked.
 

73 Fred SM7DAY

 

Tack Fred för ditt bidrag!

 

Publicerat: SM7GIB

 

 

Månadsmöte i februari

March 15th, 2015 by styrelsen


 

 

Referat från mötet med SSRA, 2015-02-11, i Bejokens lokaler.

 

Efter årsmötet diskuterades föreningens budget. En stor del av den summa pengar, som finns i kassan idag, tjänades in i samband med  SSA:s årsmöte i Malmö. Det kan inte vara meningen att vi ska tära alltför mycket på dessa pengar. Styrelsen kommer att ventilera frågan, eventuellt införs kaffepengen vid våra medlemsmöten.

Klubbens ordförande, Mats, GIB ansvarar för signalen SK7DX.

Mats, DXQ kommer att ta ett samtal med Janne, SM5DJZ angående SSRA:s deltagande i YOTA-sammanhang.

Styrelsen ser gärna att fler medlemmar ”luftar” signalen SK7DX, gärna efter ett litet samtal med våra båda Mats, alltså GIB och DXQ.

De, som är intresserade av att köra med IARU-signal, skall hänvända sig till DL Mats, DXQ.

Mats, DXQ, skall även försöka spåra originalet till logon SK7DX.

Föreningens hemsida blir, vad man gör den till. Den bör bli intressantare för ”icke-medlemmar”. Idag är det t o m svårt att hitta hemsidan, förmodligen beroende på att Google inte hittar sidan. Mats, GIB, välkomnar bidrag till sidan.

Mats, GIB kommer att ta hjälp av Greger, JKW för att, förhoppningsvis, göra hemsidan mer attraktiv.

Torleif, EYW, delgav oss nyheter om att man numera kan bygga ett slutsteg, som blir avsevärt billigare med nya komponenter.

Vid marsmötet kommer Bengt, EQL, och Ronnie, DKF, kommer att berätta om sin spännande resa. Förhoppningsvis kommer vi att få se några vackra bilder från resmålen.

Till mötet i april är det planerat att SM0JZT, Tilman skall besöka föreningen.

 

Kvällens föreläsare var SM7BCX/Yngve som höll ett mycket intressant föredrag gällande markens påverkan över radiovågor. Yngve har byggt ett mätinstrument där han kan mäta markens ledningsförmåga.

 

 

 

sac BCX

Här ser vi Yngve – SM7BCX i samband med SAC contest. Han övervakar trafiken med trådlösa hörlurar av märket Sennheiser. Tack Yngve för föredraget om markens ledningsförmåga och radiovågors utbredning!

 

 

 

 

Efter föredraget tackades Yngve med en varm applåd!

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats 

 

Månadsmöte i januari

February 8th, 2015 by styrelsen


 

 

 

SSRA-möte den 14 januari 2015

 

 

Vår ordförande Mats/GIB hälsade de 12 klubbmedlemmarna välkomna till årets första SSRA möte samt önskade alla en god fortsättning på det nya året med många DX och nya IOTA och DXCC entities.

 

Tommy/PAF meddelade att ekonomin är oförändrat bra. Däremot var inte kostnaden för besöket hos SM7NYN : s museum betald och detta ska göras snarast ( GIB / PAF ).

 

Tommy/PAF kunde meddela, att vår medlem sedan flera år Micke / SM7TGA avlidit i oktober 2014. SSRA skänker pengar till en lämplig organisation. SSA meddelas (PAF) och liksom QRZ.com ( AWQ ). Styrelsen kommer att skriva minnesord att skicka till QTC.

 

Inför SSRA:s årsmöte i februari kunde Valberedningen meddela att man var nästan klar med uppdraget. Kallelsen till årsmötet ska skickas senast 14 dagar innan mötet och bifoga Verksamhetsberättelse och Ekonomirapport för 2014. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före mötet.

Program för våren 2015 bestämdes preliminärt enligt följande:

 

Februari: Yngve/BCX pratar om ledningsförmågan i marken

Mars: Bengt/EQL och Ronnie/DKF kåserar om deras resa till Karibien i december 2014.

April: Besök av Tilman / SM0JZT. Eventuellt kan mötet bli en annan dag än 2:dra onsdagen i april beroende på när Tilman kan komma .

Maj: Besök av Bo / SM7AFM.

Juni: Greger / JKW talar om Arduino som är en utvecklingsplattform baserad på öppen källkod. Greger använde den till att göra ett log – program.

Eventuell kommer klubben åter ha en sommaraktivitet. AWQ ska undersöka om Jay / NE2Q kommer till SM7 och i så fall om han återigen vill hålla ett fördrag.

 

I kallelserna till månadsmötena meddelas titlarna till presentationerna.

 

Efter ovanstående blev det ca 1½ timmes diskussion om olika riggar, power supply och antenner under ledning av Programkommitténs ledning, Joakim / BGN. Denna punkt var inte med i kallelsen till mötet och det blev ett mycket uppskattad improviserat ämne.

 

 

Vid tangentbordet: SM7AWQ/Christer 

 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats 

Månadsmöte i december

December 14th, 2014 by styrelsen


   SSRA-möte 10:e december 2014 

 

 

EYW1

Här ser vi årets julbord. Tack till SM7EYW/Torleif för att du ordnade denna kulinariska tillställning. Alla åkte hem med julkänsla, speciellt med tanke på ålen… 

 

En hes ordförande/GIB hälsade den 11:a-hövdade skaran välkomna och uppdrog åt en nästan lika hes VCF att skriva minnesanteckningar.

 

Två viktiga programpunkter fanns för kvällen, julbord och Joakim/BGN:s föredrag. Ett kort ordinarie möte hölls först. BCX berättade vid ett tidigare möte att han hade hyrt ut en del radioprylar från anno dazumal till inspelningen av filmen ”Gentlemen”, baserad på Klas Östergrens roman med samma namn, och VCF rapporterade efter att ha sett filmen att apparaterna spelade en något undanskymd roll då de syntes under ca 5-10 sekunder i filmen, även om det naturligtvis är en stor händelse att en SSRA-medlem har ”produktplacerat” amatörradioutrustning i en 94-miljonerkronors film.

 

 

MEDLEMMAR2

Några av mötesdeltagarna mätta och glada diskuterandes DX, slutsteg, riggar inför nästa år 2015. 

 

 

Efter detta ultrakorta ordinarie möte övergick församlingen till kvällens stora begivenhet; julbordet med allt från sill och ål, till kallskuret och småvarmt till sötsaker vilka intogs under ljugande (?) om rara DX som körts och hörts. Mellan ålen och skinkan påmindes församlingen om att EQL och DKF sitter med fötterna plaskande i Karibiska sjön och kör radio. Goda signalstyrkor rapporterades.

 

 

MEDLEMMAR1

Här innan kaffet, väntar alla med spänning på SA7BGN/Joakims föredrag om magnetiska fält. Tack Joakim för ditt informativa föredrag! 

 

 

Mellan det småvarma och osten höll BGN föredrag om magnetiska fält som tog sin utgångspunkt i svävande magnettåg och skrivare för punktskrift. Föredraget övergick till ett engagerat rundabordssamtal om ämnet, med tyngdpunkt på antenner. Begrepp som permeabilitet och resonans diskuterades. Församlingen tackade BGN för föredraget och EYW för arrangemangen kring julbordet.

 

 

SA7BGN_SM7VCF

Här ser vi SA7BGN/Joakim, kvällens föreläsare samt SM7VCF/Johan som hjälper Joakim igång med datorn. Stort TACK Joakim för ditt informativa och inspirerande föreläsning. 

 

 

Ost, samt sötsaker till kaffet avrundande mötet (och medlemmarnas kroppsform).

 

Vid pennan: SM7VCF/Johan 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats 

 

 

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA EN SKÖN OCH AVKOPPLANDE JUL SAMT GOTT NYTT ÅR! 

 

 

 

Månadsmöte i november

November 25th, 2014 by styrelsen


 

 

Möte med SSRA onsdagen den 12  november i Bejokens lokaler.

 

 

 

SSRA4_orginal

Här ser vi delar av klubbens medlemmar under föredraget som SM7GUY/Ingvar höll om sin tid inom polisen. 

 

 

Ordföranden Mats, GIB, hälsade de närvarande välkomna och vände sig speciellt till vår nye medlem Erik, SM7TRO.

Kassören var ej närvarande, men några större förändringar i kassan har, sannolikt, inte inträffat.

Yngve BCX och Göran DLK berättade om sina arbeten med antenner.

Ronny DKF och Bengt EQL sticker iväg på en spännande resa 2014-11-28. Vi hoppas på info på något kommande möte.

På decembermötet kommer Joakim SA7BGN att tala om elektromagnetiska fält. På detta möte skall vi aväta ett fint julbord, som Torleif EYW dukar upp. Det bestämdes att medlemmarna betalar 100:– för godsakerna.

 

 

GUY2_orginal

SM7GUY/Ingvar gav ett mycket intressant och innehållsrikt föredrag om sin tid inom polisen. Föredraget innehöll även många

roliga berättelser som gav många glada skratt bland åhörarna. 

 

Yngve BCX och Christer AWQ har gått igenom Kjells TE radiorelaterade prylar och informerade om arbetet.

 

Där fanns en del intressanta foton, som Johan VCF kommer att scanna in till ett mer behändigt format.

 

 

SSRA3_orginal

Här ser vi fler av klubbens medlemmar under SM7GUY/Ingvars föredrag. 

 

 

Erik TRO står i begrepp att införskaffa en rigg och väljer kanske mellan Yaesu FT450DE och FT991. Han fick råd och synpunkter på dessa riggar.

Kvällen avslutades med att undertecknad berättade lite, om arbetet, som polis.

Nästa möte den 10 december.

 

Ingvar tackades med en varm applåd efter sin föreläsning!

 

Vid pennan: SM7GUY / Ingvar

Publicerat: SM7GIB/Mats

 

 

Möte i oktober

October 19th, 2014 by styrelsen


 

 

Månadsmöte i oktober. 

 

SSRA besöker SM7NYN, Kent Andersson och hans telemuseum. Kent har i privat ägo samlat mycket av telefonens historia från den tid han själv jobbade inom branchen. Här följer en bildkavalkad över aftonen.

 

 

EYW_NYN_ALC

Här ser vi SM7EYW/Torleif, SM7NYN/Kent och SM7ALC/Sven. Kent i mitten av bilden är ägare av museet och har själv byggt upp allt, hus, teknik samt innehåll. Tack Kent för att du förevisade oss allt och gav oss en historisk tillbakablick på hur allt en gång startade med telefoni via tråd och även via radiovågor!

 

 

 

TELE_MUSEUM

Här är från vänster SM7JKW/Greger, SM7DKF/Ronnie och SM7ALC/Sven i Kents museum. Ett besök hos SM7NYN kan varmt rekommenderas. 

 

 

EYW_TRO

Här är två av klubbens medlemmar, från vänster, SM7EYW och SM7TRO/Erik. Erik är ny medlem i klubben och detta var hans första klubbträff. Varmt välkommen i klubben Erik! 

 

 

TELEFONER

Ett trevligt foto på mobiltelefonens utveckling från de stora maskinerna som vägde cirka 15 kg till dagens små maskiner som även är en dator. 

 

Efter rundvandringen hölls ett kortare möte i SM7NYN:s kök. Vi kan ev. räkna med ett större radiomöte i SM7 nästa höst. SM7TRO/Erik presenterade sig själv och efter presentationen valdes han in i klubben. Tack även till SM7EYW för förslaget att besöka Kent!

SSRA vill tacka SM7NYN/Kent för att vi vi komma och besöka. Tack för trevlig fika och lycka till med museet, önskar alla i SSRA!

 

 

Foto och text: SM7GIB

Copyright: SM7GIB

 

 

Publicerat: SM7GIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaräventyr – SM4GIB

October 19th, 2014 by styrelsen


 

 

Sommarminne från SM4

 

Under några veckor varje sommar tillbringar vi i SM4 och då i den lilla byn Risa 10 km. nordöst om Leksand. Jag använder signalen SM4GIB under tiden och min setup häruppe är en teleskopisk mast av märket Jensen där masten är 18m hög i fullt upphissat läge. I toppen finns en vridbar dipol för WARC banden samt en 3 el. yagi för 20/15/10m. Därtill kommer vertikal för 80/40, inverterad dipol för 80m samt L-antenn för 160m.

Somrarna innehåller inte bara radio utan även fysiskt arbete med motorsåg och röjsåg. Detta tillsammans med bad och stunder i hängmattan ger verkligen energi och avkoppling. Denna sommar hade SM0GNS/Peder och SM5HPL/Anders vägarna förbi efter ett litet radioäventyr i fjällen. De stannade över natten och gjorde även ett besök uppe på Knytberget där de naturligtvis använde sina riggar och antenner. De är hängivna till att köra SOTA och naturreservat.

Här kommer en liten bildkavalkad.

 

 

 

Trad

Ett av våren och sommarens projekt var att processa alla dessa träd som sågats ner. Jag lovar att man inte behöver uppsöka gymmet efter en vecka med motorsågen. Däremot ett pass framför radion är direkt avkopplande. 

 

 

GNS1

Här ser ni SM0GNS/Peder med sändare, antenn och i djup koncentration med att klara av ett telegrafi QSO. Det är inte många som kört Knytberget utanför Leksand. Berget är cirka 400 m högt. 

 

 

GNS2

På denna bild ser ni att Peder valt att köra vertikalt med ett metspö. Han körde cirka 20 QSO:n med många amatörer i EU. 

 

 

 

HPL2

Här ser vi SM5HPL/Anders i operatörs position. Anders valde att köra horisontell antenn. Distansen mellan Peder och Anders var cirka 25 m och deras sändare hade en effekt av cirka 5 W. I bakgrunden ser ni sjön Siljan. 

 

 

 

HPL1

SM5HPL/Anders i operatörs position där även han körde cirka 25 QSO:n med amatörer runt om i EU. Tack för besöket grabbar och välkommen tillbaka. 

 

Text och bild: SM7GIB

 

Copyright: SM7GIB

 

Publicerat: SM7GIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SK7DX - Sydvstra Sknes Radioamatrer