Reklamröst

Med en bra reklamröst (eller som det på norska heter, reklamestemme) till din reklamfilm, podcast eller radio blir det enkelt att lyssna på reklam. Det är ett ypperligt tillfälle att med känsla förmedla olika budskap genom ljudproduktioner. Oavsett om du behöver en reklamröst för din reklamfilm, instruktionsfilm, telefonväxel, företagspresentation, e-learning eller radioreklam finns det en del att veta. Framförallt är det viktigt att man lyckas förmedla rätt budskap till olika intressenter och i synnerhet publiken. Ett budskap kan påverka åhöraren beroende på hur vi faktiskt talar till massan och publiken.

En satsning på en passande reklamröst kan göra stor skillnad för lyssnare. Skapa en känsla hos dina lyssnare och förmedla korrekt budskap, på rätt sätt. Det finns idag många olika reklamröster att välja bland. Dessa reklamröster bör man noggrant gå igenom tidigt i processen och välja rätt röst för rätt typ av reklam. Enklare sagt än gjort, men man kan alltid rådfråga de som säljer tjänsten.

Framförallt handlar det om att välja en person som har lång erfarenhet av att spela in reklamröster. Vi rekommenderar att man väljer en person med minst 2 års erfarenhet. En annan viktigt aspekt av en bra röst till reklam är att ljudet är studiomaterial, dvs av väldigt hög kvalitet.

En bra text är grunden för en bra reklamröst

Den person som läser upp är din reklamröst kallas för speaker. Speakerns uppgift är mer än att bara läsa innantill och gör det bra. En inläsning av hög kvalitet påverkar helheten och kan höja hela projektet samt ge bra effekt. En speakers uppgift är att få ett manuskript att låta som det behöver låta. Av den anledningen att säkra din avkastning på investeringen i manuskriptet och produktionen det är en del av.

För att skriva ett bra manuskript är det viktigt att förklara, övertyga och påverka med ord. Det blir därför extra viktigt att välja rätt ord som förädlas med hjälp av röst, frasering och känsla. Med andra ord läses det in så att din målgrupp lockas att lyssna, känner behov i att lyssna vidare, tror på innehållet samt litar på avsändaren och i slutändan handlar.