Voice Over & Röstförmedling

Voice over och röstförmedling är något som många av oss i Sverige hör. Varje dag hör vi mängder med olika ljud och röster, inte bara från människor som man pratar med. Vi hör röster i olika sorters reklam som i radion, på tv:n eller i mobiltelefonen. Vi hör de även i spel, mobilappar och filmer, ljudböcker, podcast och så vidare. Troligtvis är det så att du inte ens tänker på att du hör dessa röster. Faktumet är att rösterna är en stor del av vår vardag då vi frekvent exponeras för röster i ljud- och filmproduktioner.

Inspelning av röstförmedling.
Inspelning av röstförmedling (på norska kallat för (stemmeformidling) .

Vad är en voice over?

Dessa röster som du hör i olika reklamer kallas för voice over. En voice over spelas in från personer som har bemästrat konsten att förmedla känslor med hjälp av sin röst. En voice over innebär att originalljudet i en filmproduktion, tonas ner och en helt ny röst läggs till. Med andra ord lägger man alltså på en berättarröst eller annat ljud i filmproduktionen. En voice over fungerar lika bra oavsett om det redan existerar ett befintligt ljud eller inte redan sen innan. Det är en mycket effektiv lösning för att se till att den som lyssnar eller tittar ska förstå vad som sker. En annan del är att klippet blir betydligt mer personligt än om man skulle texta filmproduktionen.

Mikrofon för inspelning av ljudproduktioner
Mikrofon för inspelning av ljudproduktioner

Lägger man i efterhand till reklamröst i en reklamfilm blir det lättare att anpassa reklamen efter olika marknader. Med hjälp av en voice over kan man dessutom lägga på röster på olika språk samt använda filmer i olika länder. Detta innebär att du endast behöver spela in en reklamfilm, som sedermera kan återanvändas i andra länder.

Läs mer om reklamröst här.

Voice To Me – samarbetspartner inom voice over & röstförmedling

Vi har manga års erfarenhet av att arbeta med ljudproduktioner, även om vi är amatörer. Vi har skapat egen reklam till vår förening och har därför varit i behov av röstförmedling.

Vi vände oss till Voice To Me som idag är en bra samarbetspartner för oss. Vi är stolta över att kunna samarbeta med detta företag då de är till stor hjälp. De har över tusen olika röster i sin enorma röstbank, vilket gjorde det enkelt för oss att hitta rätt.

Vi tackar Voice To Me för samarbetet. Klicka på deras logotyp nedan för att komma till deras webbplats!

Voice To Me är proffs på Voice over och röstförmedling